Vi er ISO certificeret

HRH gruppen er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret
ISO 9001 – Kvalitetsledelse
Det effektive ISO 9001 ledelsessystem indebærer, at alle dele og procedurer i vor virksomhed er gennemgået og løbende revideres. Alt dette med henblik på, at kunne yde det bedste produkt og den højest mulige kvalitet i vor service til kunderne.

ISO 14001 – Miljøledelse
Vi værner om miljøet. ISO 14001 certificeringen, samt vor målbevidste indsats på miljøområdet genspejler de mål som vores kunder og ikke mindst offentlige myndigheder i Danmark efterspørger og forventer. Vi prioriterer arbejdsmiljøet højt af hensyn til vores medarbejdere og omgivelser. Gennem vores ledelsessystem sikrer vi, at arbejdsmiljømæssige forhold er tænkt ind i alle faser af de opgaver, vi løser.

ISO certificering er det vigtigste punkt på dagsordenen

Vi har et sammenhængende ledelsessystem, som sikrer og fastholder en høj grad af fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Vi har udarbejdet procedurer for målsætninger, mål og handlingsplaner for alle væsentlige forhold.

Med jævne mellemrum kontrollerer et eksternt Certificeringsbureau, at vi overholder retningslinjerne i vores procedurer og kravene i ISO-standarderne.