Vi er ISO certificeret

HRH gruppen er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret
ISO 9001 – Kvalitetsledelse
Det effektive ISO 9001 ledelsessystem indebærer, at alle dele og procedurer i vor virksomhed er gennemgået og løbende revideres. Alt dette med henblik på, at kunne yde det bedste produkt og den højest mulige kvalitet i vor service til kunderne.

ISO 14001 – Miljøledelse
Vi værner om miljøet. ISO 14001 certificeringen, samt vor målbevidste indsats på miljøområdet genspejler de mål som vores kunder og ikke mindst offentlige myndigheder i Danmark efterspørger og forventer. Vi prioriterer arbejdsmiljøet højt af hensyn til vores medarbejdere og omgivelser. Gennem vores ledelsessystem sikrer vi, at arbejdsmiljømæssige forhold er tænkt ind i alle faser af de opgaver, vi løser.

ISO certificering er det vigtigste punkt på dagsordenen

Vi har et sammenhængende ledelsessystem, som sikrer og fastholder en høj grad af fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Vi har udarbejdet procedurer for målsætninger, mål og handlingsplaner for alle væsentlige forhold.

Med jævne mellemrum kontrollerer et eksternt Certificeringsbureau, at vi overholder retningslinjerne i vores procedurer og kravene i ISO-standarderne.

Vi er medlem af Dansk Vindues Verifikation 

DVV-ordningen er en dansk kvalitets- og garantiordning for vinduer og yderdøre. Ordningen har eksisteret siden 1977 og ejes af brancheforeningen VinduesIndustrien. Ordningen er åben for både medlemmer af VinduesIndustrien samt virksomheder, som står udenfor foreningen. På samme måde kan udenlandske virksomheder også deltage.

Men kravene til virksomhederne og produkterne er høje:

Producenter af DVV mærkede vinduer og yderdøre er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange om året. Her overvåger et uvildigt, eksternt kontrolorgan om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i regelsættet De Tekniske Bestemmelser for DVV.

Regelsættet er et omfattende kvalitetskatalog, som er udarbejdet af eksperter fra VinduesIndustrien, glasbranchen, Teknologisk Institut m.fl. Reglerne vedligeholdes af et Teknisk Udvalg under brancheforeningen VinduesIndustrien, hvor også eksterne eksperter er repræsenteret, ligesom det er muligt for andre interessenter at komme med forslag til udbygning af regelsættet.

DVV-mærkede produkter udgør i dag cirka 90 procent af det danske marked, men eksporteres også til andre lande, herunder Tyskland, Norge og Storbritannien.

Ved at vælge DVV-mærkede produkter er den private forbruger sikret produkter af en høj kvalitet og en 5-årig totalgaranti på hele vinduet eller yderdøren hvis der mod forventning skulle opstå problemer med vinduerne. Du kan læse mere om DVV-garantien her.